Maximale lening

Een persoonlijke lening wordt normaliter gebruikt voor de aanschaf van een product, waardoor de maximale lening in de praktijk vaak afhankelijk is van de waarde van het aan te schaffen product. Er kan echter ook meer worden geleend als er meerdere bestemmingen voor het geld zijn.

Maximale lening

Bij een persoonlijke lening heeft een kredietverstrekker geen mogelijkheden om het onderpand te confisqueren, aangezien bij deze leningsvorm geen hypotheek op een onderpand wordt gevestigd. Hierdoor is er een groter risico voor de kredietverstrekker dat de lening niet terugbetaald kan worden en de kredietverstrekker wil dit risico maximeren. Hierdoor wordt vaak een maximum gesteld aan het te lenen bedrag en dit bedrag bedraagt vaak € 50.000.

Voor Nederlandse kredietverstrekkers is een gedragscode van kracht voor consumptief krediet zoals de persoonlijke lening. In de gedragscode zijn normen en regels voor de berekening van de maximale lening opgenomen. Het werkelijke maximale leenbedrag wordt echter op basis van meer informatie bepaald, zoals het inkomen, vaste lasten en de persoonlijke omstandigheden. De kredietverstrekker zal beoordelen of verantwoord een lening aan u verstrekt kan worden. Hierbij maakt een kredietverstrekker een inschatting of u maandelijks aan de verplichtingen zal kunnen voldoen.

Minimale lening

Een kredietverstrekker maakt kosten voor het verstrekken van financieringen en bij absurd laag leenbedrag van bijvoorbeeld € 100,- kunnen deze kosten niet worden gedekt door de opbrengsten. Hierdoor hanteren kredietverstrekkers vaak een minimaal bedrag voor een persoonlijke lening. Dit bedrag ligt vaak rond de € 2.500.

  • Voor een auto

  • Voor een caravan

  • Voor een verbouwing

  • Voor een boot

  • Voor een inboedel