Lenen met BKR

Elke ingezetene van Nederland die een lening heeft afgesloten staat automatisch in het BKR (Bureau Krediet Registratie). Geld lenen met BKR registratie is mogelijk, maar het hangt er wel vanaf of u een positieve of negatieve BKR-registratie heeft. De meeste Nederlanders hebben een positieve registratie bij het BKR, dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld een kredietlimiet op uw betaalrekening (mag rood staan), creditcard, doorlopend krediet of een persoonlijke lening heeft. De Nederlanders met een negatieve registratie bij BKR hebben in de afgelopen 5 jaar niet (tijdig) voldaan aan de betalingsverplichtingen van een lening. Een negatieve registratie BKR-registratie blijft zichtbaar maximaal 5 jaar nadat u de lening volledig heeft afgelost van kracht.

BKR-toetsing door kredietverstrekker

Zodra u een nieuwe persoonlijke lening wilt verkrijgen zal de kredietverstrekker een BKR-toetsing uitvoeren en krijgt informatie over uw leningen van de afgelopen 5 jaar retour van het BKR. Daarnaast blijkt uit deze informatie of u betalingsachterstanden heeft of heeft gehad. Deze informatie zal de kredietverstrekker gebruiken bij de beoordeling van de aanvraag van de lening. Bij elke aanvraag voor een lening vindt een toetsing bij het BKR plaats. De BKR-toetsing vindt vrijwel aan het behandelen van de aanvraag door de kredietverstrekker plaats, waardoor u vaak binnen 24 uur weet of de aanvraag voor de lening verder in behandeling wordt genomen.

Beoordelen kredietwaardigheid

Met de informatie verkregen van het BKR zal de kredietverstrekker uw kredietwaardigheid inschatten en vaststellen of er verantwoord een lening aan u verstrekt kan worden. Indien u in het verleden betalingsachterstanden heeft gehad verlaagt dat in de ogen van de kredietverstrekker uw kredietwaardigheid.

Positieve BKR registratie

Met een positieve registratie bij het BKR kunt u een nieuwe lening, zoals een persoonlijke lening, afsluiten. Een positieve BKR-registratie betekent voor de kredietverstrekker dat u bekend bent bij het BKR, maar aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

Negatieve BKR registratie

Met een negatieve registratie bij het BKR kunt u geen nieuwe lening afsluiten. Zodra de negatieve registratie naar een positieve is hersteld kunt een nieuwe lening afsluiten.

  • Voor een auto

  • Voor een caravan

  • Voor een verbouwing

  • Voor een boot

  • Voor een inboedel