Laagste maandlasten

Welke aanbieder de laagste maandlasten voor een persoonlijke lening kan garanderen is niet aan te geven. Hoe laag de maandlasten zullen zijn is afhankelijk van meerdere factoren die hieronder behandeld zullen worden. De factoren voor de laagste maandlasten zijn het bedrag, looptijd, rente, andere aangeschafte producten en de risico opslag van de aanbieder. Hieruit kunt u afleiden dat alle factoren beïnvloedbaar zijn, dus daar kunt u rekening mee houden bij uw keuze van een persoonlijke lening.

Bedrag lening

De grootste factor voor het bepalen van de maandlasten is de hoogte van de lening. De maximale hoogte van de persoonlijke lening is afhankelijk van een aantal factoren, zoals uw leeftijd, dienstverband, salaris, burgerlijke staat, vaste lasten, BKR-registratie en eventuele andere afgesloten leningen. Hoe hoger het bedrag van de lening, hoe hoger de maandlasten.

Looptijd lening

De looptijd van een persoonlijke lening is tegenwoordig gemaximeerd en afhankelijk van het doel van de lening. Bij de aanvraag van de lening wordt gevraagd wat het doel van de lening is. De standaard maximale looptijd van een persoonlijke lening bij een kredietverstrekker is 5 jaar. Indien de lening voor een voor een duurzame besteding wordt afgesloten (verbouwing, boot of caravan) is de maximale looptijd 9 jaar. Een auto wordt niet als een duurzame besteding beschouwd.

Rente

De hoogte van het rentepercentage heeft een sterk verband met de looptijd van de lening. Aangezien een persoonlijke lening een vaste rente heeft voor de gehele looptijd hoeft u geen keuze te maken uit een variabele rente of een vaste rente. De stelregel is dat op elk moment een langere looptijd een hoger rentepercentage tot gevolg heeft.

Andere producten

Er kunnen onverwachts ontwikkelingen zijn waardoor u een verlies aan inkomen kunt hebben, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en ziekte. Toch zullen de maandlasten van de reeds afgesloten lening moeten worden voldaan. De verstrekkers bieden optioneel producten aan die het verlies aan inkomen compenseren bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en ziekte. Hiervoor betaalt u een maandelijks een kleine vergoeding. Hierdoor is het risico op oninbaarheid voor de verstrekker van het krediet ook lager, waardoor de risico opslag lager kan worden bijgesteld.

Risico-opslag

De verstrekker van het krediet neemt eventueel een risico opslag in de maandlasten op. Hierbij neemt de verstrekker van het krediet een aantal factoren mee in de beoordeling: vast of tijdelijk dienstverband, hoogte van salaris, burgerlijke staat, huidige vaste lasten en eventuele andere afgesloten leningen. Bij een consument met een tijdelijk dienstverband met een relatief laag salaris en hoge vaste lasten zal de verstrekker van het krediet een hogere opslag hanteren. Ook de aanschaf van andere optionele producten neemt de verstrekker van het krediet in haar beoordeling mee.

  • Voor een auto

  • Voor een caravan

  • Voor een verbouwing

  • Voor een boot

  • Voor een inboedel