Informatie

De persoonlijke lening is een lening dat voor particulieren bedoeld is en vaak wordt gebruikt voor het kopen van producten, zoals een auto of caravan. Het te lenen bedrag wordt in één keer uitbetaald aan de lener en moet vervolgens in een vaststaand aantal termijnen terugbetaald worden. Elke termijn bestaat uit een gedeelte aflossing en een gedeelte rente over de resterende lening. De lening wordt gedurende de looptijd steeds lager door de maandelijkse aflossingen.

Looptijd

De looptijd en de rente worden in een contractuele overeenkomst tussen de kredietverstrekker en de lener vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd van de persoonlijke lening niet worden gewijzigd. Doordat er tussentijds niet meer of minder mag worden afgelost staat het verloop van de persoonlijke lening bij het aangaan van de lening al vast. De looptijd wordt vastgesteld op basis van de levensduur van het aan te schaffen product. Hiermee wordt voorkomen dat op een bepaald moment de lening nog moet worden afgelost, terwijl het product niet meer in het bezit is. Hiermee kunt u een persoonlijke lening ook als een financiering van een product beschouwen.

Rente

De rente bij een persoonlijke lening staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast en wordt bij het afsluiten van de lening vastgesteld. De rente van een persoonlijke lening is hoger dan bij een hypothecaire lening doordat bij een hypothecaire lening een onderpand aanwezig is. De rente is ook hoger dan bij een doorlopend krediet doordat er een garantie is dat u dezelfde rente blijft houden. Als de marktrente toe- of afneemt wijzigt uw rente niet.

Wie mag een persoonlijke lening aangaan?

Nederlands ingezetenen met een vast inkomen in de leeftijd van 18 tot en met 72 jaar komen in aanmerking voor een persoonlijke lening. Bij de aanvraag van een persoonlijke lening vindt daarnaast een toetsing bij het BKR plaats waarna er eventueel aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Andere relevante sites

Boeken over leningen
Lenen in Amerika
Voetbal en leningen

  • Voor een auto

  • Voor een caravan

  • Voor een verbouwing

  • Voor een boot

  • Voor een inboedel